Điện thoại hỗ trợ:
0904947574

Tất cả bài viết: chả ram tôm đất

CHẢ RAM TÔM ĐẤT BÌNH ĐỊNH
CHẢ RAM TÔM ĐẤT BÌNH ĐỊNH
Đăng ngày 05-04-2017 10:35:02

chả ram bình định hay còn gọi là chả ram tôm đất,đó là món nem rán theo công thức và đặc sản nổi tiếng vùng bình định.món ăn rất ngon trong các dịp tiệc truyền thống


Tất cả có 1 kết quả.

0904947574